Partner adatok frissítése Optenből

Egy vállalatnak a célja a piac meghódítása, ehhez viszont pontos információkra van szükség a már megszerzett és a reménybeli partnereiről.

A Creator integrált számviteli rendszer az Optennel való folyamatos kapcsolattal naprakészen biztosítani tudja automatikusan az  adószám vagy PIR szám alapján

  • a partner jellemző adatainak beemelését, így kizárva a partner duplikálást

o partner hivatalos neve
o székhely címe
o PIR szám
o társadalmi szervezet azonosító száma
o partner rövid neve
o főtevékenység
o e-mail cím
o KSH szám
o költségvetési szervezet esetén a fenntartó szervezet neve
o képviselő vagy cégjegyzésre jogosult vagy tulajdonos neve (első)
o Pénzforgalmi jelzőszámok (csak új felvitelnél felkínálva)

  • A partner mérleg adatait, így tájékoztatást nyújtva a partner eredményes működéséről

o értékesítés nettó árbevétele
o üzemi eredmény
o adózás előtti eredmény
o mérleg szerinti eredmény
o adózott eredmény
o befektetett eszközök
o forgóeszközök
o aktív időbeli elhatárolások
o saját tőke
o céltartalékok
o kötelezettségek
o passzív időbeli elhatárolások
o eladósodottság foka
o eladósodottság mértéke
o árbevétel arányos eredmény %
o likviditási gyorsráta

  • A partnerrel szemben indított eljárások adatait

o Eljárás típusa
o Közzététel dátuma
o Kihírdetés dátuma

Igény szerint napi/heti rendszerességgel le lehet kérni az Saldo-ban lévő összes/vagy kijelölt partnerre az Opten adatokat (SOAP), amelyek változásfigyelését a Saldo program oldja meg, így kiszűrve az Opten adatokban történt módosulásokat.
Az adatok nagy részét kézi beavatkozás nélkül frissíti a Saldo adatbázisában, míg egyes adatoknál felületen történő ellenőrzést biztosít a Saldo-ba beemelés előtt (a törzs mezők közben kézi beavatkozással frissebbek lehetnek az Saldo-ban, mint az Optenben).
A változások követésére igény szerint akár naplóztatást is be lehet állítani. A rendelés adatai szintén frissítésre kerülnek a partner adatokban bekövetkezett változásokkal.