Szoftverünk a „vállalkozz digitálisan” program minősített terméke

A pályázat még benyújtható.

A Saldo Creator Business bevezetésével a GINOP 3.3.2-es pályázatban +5% (maximális) támogatási intenzitásban részesül!

Támogatható régiók:
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl.

Támogatást nyújthatnak be:
mikro-, kis- és középvállalkozások
amelyek a fenti régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től 2019. január 31-ig lehetséges.
A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

Az időben érkeztetett és a feltételeknek megfelelő projektek 1 millió Ft – 24 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban valamint 1,25 millió Ft – 37,5 millió Ft kedvezményes kamatozású kölcsönben részesülhetnek.

Önrész mértéke minimum 10%.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.

A kölcsön mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%-a lehet. Kamat évi 2%.

2 célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

  • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - (helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület)
  • Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások igénybevétele a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület).


Támogatott funkciók (egyebek mellett):

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
4. Kontrolling és döntéstámogatás;
5. Beszerzési, logisztikai terület;
7. Pénzügyi, számviteli terület;
11. Elektronikus iratkezelési megoldás;

Meglévő informatikai rendszer esetén a támogatott  funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani!

Fenti cél területekre és funkciókra sikeresen pályázhat SALDO CREATOR BUSINESS vállalatirányítási szoftverünkkel!

A projekt keretében tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak a projekt céljának eléréséhez.
Ezek közül kiemelkedik az üzleti alkalmazás, szoftver licensz díja.

A beszerzésre kerülő szoftverek költségének a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó összes elszámolható költség minimum 40%-át el kell érniük.
Elszámolhatók továbbá a bevezetéssel kapcsolatos szakértői szolgáltatások költségei:

  • a bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatások (specifikációk elkészítése, tanácsadás, testre szabás, telepítés, konfigurálás, tesztelés, integráció, migráció) költségei,
  • implementáláshoz igénybevett oktatás, betanítás igénybevételének költségei

A beszerzésre kerülő szakértői szolgáltatások összes költségének a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség minimum 10%-ának kell lennie és nem haladhatja meg a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség 50%-át.

Részletes információk itt találhatók!