SALDO CREATOR - SZÁMLÁZÁS MODUL

Az Art. 95. § (3) bekezdése több mint tíz éve tartalmazza azon előírást, hogy „az adózó az iratokat és az adózással összefüggő, elektronikus adathordozón tárolt adatokat felhívásra az adóhatóság által közzétett formátumban rendelkezésre bocsátja, illetve az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja”.

2016. január 1-jétől az Art. fenti előírása és a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. §-a alapján az adóhatóság egy konkrét ellenőrzés során kötelezheti az ellenőrzött adózót, hogy biztosítsa a számlázó program „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkciójával történő adatexportot, és ezzel az elektronikus adathordozón tárolt – adatexporttal érintett – adatainak meghatározott struktúrában történő átadását.

Fontos tudni, hogy nem ír elő a Rendelet rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a számlázó programokból így kinyerhető adatállománnyal kapcsolatban, azt csak eseti jelleggel, ellenőrzés során kell teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezettnek.

A Saldo számlázó programja megfelel a 2016. január 1-től érvényes előírásoknak!

Az alrendszer jellemzői:

 • A számlázási modul egy egységes számviteli nyilvántartási rendszer részeként került kidolgozásra, de önállóan is üzemeltethető. Megfelel az ÁFA, számviteli törvény, a 24/1995 (XI. 22.) PM rend. előírásainak.
 • Számlázás NAV adatszolgáltatással! A számlázó program megfelel a 2016.január 1-től érvényes előírásoknak!
 • Kétféle számlaformátum készíthető, az egyik a belföldi a másik az export számláknak megfelelő.
 • Export számla kiállításakor automatikusan elkészül a belföldi számla forintban is.
 • A belföldi formátumban is lehetséges idegen nyelvű szövegezés.
 • A belföldi számlaformátum egy un. univerzális formátum mely adattartalmával kielégíti az egyszerűsített számlára és a számlát helyettesítő okmányra vonatkozó egyedi előírásokat is. A kötelező adatokon túl lehetőség van tetszőleges előre megirt szövegek megjelenítésére az egyéb adatok sorokban, illetve a számla alján.
 • Lehetőség van, un. etalon vagy minta számlák kitöltésére, melyekre hivatkozva a partner tól-ig megadásával automatikusan készíthetők számlák.
 • Automatikus számlázás történhet még a raktárból átadott szállítólevelek alapján, valamint a kötelezettségvállalási modulok kezdeményezésére.
 • A számla nyomtatása lehetséges a számlázással egy időben vagy utólag. A kívánt példányszám igény szerint beállítható.
 • A számlakészítés - lehetséges a törzsadatokra hivatkozással, ami megkönnyíti a számlázást, de ha nincs feltöltött törzsállomány minden adat billentyűzhető is.
 • A számlán az engedmények és felárak lehetnek százalékos mértékűek, darabszámtól függőek és fix összegűek. Vonatkozhatnak a számla tételsorra vagy a számla végösszegére.
 • A stornó számla készítése automatikusan történik a számlasorszámra hivatkozással.
 • Az értékesítésekről feladás készíthető a raktár, a pénzügyi nyilvántartás, illetve a kötelezettségvállalás modulok felé.

 

 

Számla típusok:

 

 • Számla
 • Helyesbítő számla: egy korábban elkészült számla helyesbítése. Bill. vagy választani kell az eredeti (helyesbítendő) számlának a számát. A helyesbítő számlán az első sorokban lesznek ellenkező előjellel az eredeti (helyesbített) számla tételei, az azutáni sorokban a módosított tételek.
 • Végszámla: F2-re a rácshálóból lehet előleg számlát választani, csak azok az előleg számlák vannak felajánlva, amelyekre még nem készült végszámla. A kiválasztott előleg számla tétele lesz a végszámla 1. tételsora. Új tételként vihetők fel a végszámla tételei. Az előleg számla tételsora negatív előjellel, a végszámla tételsorai pozitív előjellel vannak kiírva a számla nyomtatványon. Az előleg tétel kontírozása ellenkező jelleget kap, mint amilyen a számlát helyettesítő okmányban volt.
 • Előleg számla: számlát helyettesítő okmány készül
 • Folyamatos számla: a fizetési határidő fixen ua. mint a telj. ideje

 

Nézze meg többi modulunkat is!

Modulok Önállóan is használható
DOKUMENTUMKEZELŐ MODUL
MENZA MODUL
ÉLELMEZÉSI MODUL  
SZERZŐDÉS/RENDELÉS NYILVÁNTARTÁSI MODUL VÁLLALKOZÁSOKNAK  
KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS MODUL ÁLLAMHÁZTARTÁSNAK  
PÉNZTÁR MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL)
BANK MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL)  
IKTATÁSI MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL)  
FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL)  
HÁZIPÉNZTÁR MODUL
KÉSZLET MODUL
SZÁMLÁZÁSI MODUL
TÁRGYI ESZKÖZ MODUL
KÖLTSÉGFELOSZTÁSI MODUL
BÉR-TB MODUL
VEZETŐI INFORMÁCIÓK MODUL  
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZŐ MODUL ÁLLAMHÁZTARTÁSNAK  

Az integrált rendszer informatikai környezetével kapcsolatban bővebben itt olvashat.

 

Integrált rendszerünkhöz távüzemeltetési szolgáltatás is igénybe vehető!

Kérjen ajánlatot Jelentkezzen szoftverbemutatóra